WHO’s rekommendationer om små barn…och användningen av skärmar

WHO har kommit med en ny guide kring små barn och deras behov av fysiska aktivitet och vila. I rapporten nämns även restriktioner kring användning av skärmar.

Jag har läst och hört talas om ett antal artiklar som tar sitt avstamp i WHO’s nya rapport och i denna skall man ha hittat bevis för att just skärmar och små barn INTE hör ihop. Att barn under 1år inte skall ha tillgång till skärmar och att barn kring 3år skall få använda skärmar max en timme om dagen. Men. Ingen stans lyfter man hela innehållet i texten. Det är alltså INTE skärmen i sig som är problemet för de mindre barnen utan det faktum att små barn inte skall sitta stilla. Problemet är att barn som sitter stilla med skärmar… inte rör sig! Stillasittande barn och ungdomar är ett av våra största problem just nu och naturligtvis spelar skärmarna en stor roll likaså det sätt appar och spel byggts upp för att trigga till mer spel och ökat beroende.

Det kan alltså vara lätt att hävda att små barn inte skall ha tillgång till skärmar över huvud taget och föra den linjen med rapporten i ryggen. Att utmåla skärmar som något dåligt för barnen och något ”helt idiotiskt” för förskolan att jobba med. Då har man missat det hela anser jag.

Arbete med digitalitet i förskolan handlar inte bara om skärmar eller lärplattor. Skärmen eller lärplattan som jag säger, är endast ett instrument eller ett hjälpmedel i arbetet.

Genom att jobba med programmering genom bildkort eller en BeeBot används ingen skärm. Genom att fotografera eller filma och dokumentera sin lek med en digitalkamera kan barnen jobba digitalt utan skärm. Genom att prata om källkritik och granska bilder, prata om texter eller sanningshalten och fantasin i en bok jobbar barnen med digitalitet utan skärm. Listan kan göras lång!

Men! Genom att få in rörelse i skärmaktiviteten förändras förutsättningen helt.

  • Vad händer om barnen scannar QR-koder till rörelseövningarna som de sedan utför?
  • Vad händer om barnen använder lärplattan för att gå på en skattjakt med hjälp av en digital karta?
  • Vad händer om barnen väljer rörelsesång i samlingen men hjälp av lärplattans QR-läsare?

Ja, vad händer då? Helt plötsligt faller rekommendationen om att små barn inte skall använda skärmar, i alla fall som jag tänker. Som jag tolkar texten. Genom att använda just lärplattan eller skärmen som ett redskap till en aktivitet istället för en aktivitet i sig blir inte barnet stillasittande.

Hur resonerar Du och Din förskola kring barnen och användningen av lärplattor på Din förskola?

Lämna gärna en kommentar!

Vill du läsa rapporten i sin helhet hittar du den här nedan. 👇

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y